Doorheen heel de dag worden er verscheidene technieken aangereikt met acrylverf. 
Met penseel, spatel, vingers, rolletjes, sponsjes

– hoe diepte creëren
– hoe gelaagd werken
– hoe rust en chaos werkt
–  hoe kleuren te mengen
– de kracht van licht en donker

Er is geen ervaring in het kunstzinnige vereist!
Mee te brengen:
– Het is vooral veel experimenteren dus breng verschillende , niet al te grote, doeken mee.
– Oude vod
– Lunch voor tijdens de middagpauze.
Je bent ingeschreven als je een mail stuurt naar
info@joseschuurmans.art
en een voorschot hebt gestort van € 25 op rekening nummer BE95 1030 4836 3258
Het resterend bedrag kan je bij aanvang van de cursus betalen.
Indien je niet kan deelnemen om een dringende of onvoorziene reden, geldt de volgende
regeling :
Je krijgt het voorschot volledig terug betaald, als je afmeldt ten laatste 5 dagen voor de
cursusdatum.
Meld je nadien af, dan zoek ik in de mate van het mogelijke een reserve kandidaat.
Als ik deze niet vind, ben je het voorschot helaas kwijt.

In een mooie ontmoeting
Lieve groet
José