Het lijkt simpel en dat is het ook……..

Betekenis van de ZEN-cirkel

_ CIRKEL VAN SAAMHORIGHEID

_ CIRKEL VAN HET LEVEN

_ SYMBOOL VAN HET BEGIN EN EINDE VAN ALLE DINGEN

_ SYMBOOL VOOR HARMONIEUZE SAMENWERKING

 

De witte ruimte binnen de cirkel kan duiden op leegte of het kan het idee aannemen dat het alles bevat wat het nodig heeft Het midden van de cirkel kan, afhankelijk van de uitlegger, staan voor aanwezigheid of afwezigheid

Als weerspiegeling van het leven en de natuur kan de Zen-cirkel het idee weergeven van hoe iemand zijn leven ziet en of het vol of leeg is. Het toont de mentaliteit van het individu en hun tevredenheid met waar ze zijn op hun levensreis.

Het symbool kan ook de cyclische aard van het leven De natuur doorloopt het hele jaar door dit cyclische proces van geboorte, dood en wedergeboorte als gevolg van de seizoenen. Ook de zon komt voortdurend op en zakt in een cirkel, en brengt licht en leven.

Een open cirkel kan gewoonlijk worden opgevat als een indicatie van het concept van wabi-sabi, dat is de opvatting dat dingen vergankelijk, onvolmaakt en gedeeltelijk zijn.Er is geen ervaring in het kunstzinnige vereist!

Mee te brengen:
– Een  VIERKANT schilderdoek  voor je persoonlijk werk en een kleiner doek voor het experiment. Het formaat mag je zelf bepalen.
– Oude vod
– Lunch voor tijdens de middagpauze.

Je bent ingeschreven via de knop  SCHRIJF JE IN  of als je een mail met deze datum, je naam en telefoonnummer stuurt naar
info@joseschuurmans.art
en een voorschot hebt gestort van € 30 op rekening nummer BE95 1030 4836 3258

Het resterend bedrag kan je bij aanvang van de cursus betalen.
Indien je niet kan deelnemen om een dringende of onvoorziene reden, geldt de volgende
regeling :
Je krijgt het voorschot volledig terug betaald, als je afmeldt ten laatste 5 dagen voor de
cursusdatum.
Meld je nadien af, dan zoek ik in de mate van het mogelijke een reserve kandidaat.
Als ik deze niet vind, ben je het voorschot helaas kwijt.

In een mooie ontmoeting
Lieve groet
José

José Schuurmans
Atelier voor intuïtief schilderen
Kunstzinnig dynamisch coach
Creatieve coach in stem en lichaamswerk
Teacher in de Vedic Art